Wiązary i elementy stropowe

Wiązary.
Wykonanie w klasach I i II,
Wytrzymałości: GL24(BS11), GL28(BS14), GL32(BS16), GL36(BS18).

Wiązary proste:

Wiązary stożkowe:

Wiązary gięte:

Wymiary łukowe:


Wiązary z drewna sklejkowego - BBS

Struktura: 3-,5-,7-warstwowe
Rodzaj drewna: Świerk / Modrzew / Limba / Daglezja / Jodła
Wilgotność: 12 +/- 2 %
Jakość warstwy ścieralnej: AB / BC / CC
Powierzchnie AB / BC: Równo, sklejone bez fug / każda warstwa podłużna = płyta jednowarstwowa, obustronnie strugana / do wyboru: szlifowana jednostronnie.
Boki: Wszystkie kanty podłużne lekko zaokrąglone [~ 3 mm]
Profile: Sklejanie: Płyta jednowarstwowa: MUF / E1, odporna na wszelkie warunki atmosferyczne, przeźroczysta fuga.
BBS: PU / bez formaldehydu
Zmiana kształtu: Podłużnie 0,010 % zależnie od % zmiany wilgotności drewna / Poprzecznie 0,025 % zależnie od % zmiany wilgotności drewna
Waga: Świerk ρ [12%] ~ 470 kg/m3 / Modrzew ρ [12%] ~ 590 kg/m3
Izolacja cieplna: Przewodność ciepła λ = 0,13 W/mK [DIN] / λ = 0,092 W/mK [98 mm BBS] / Pojemność cieplna właściwa c = 2,10 kJ/kgK / Współczynnik przenikania ciepła b = 22 kJ/m2Kh
Izolacja dźwiękowa: Potęż victoryag na izolacja dźwiękowa dzięki potężnemu sposobowi budowania / ekspertyza na zapytanie
Ognioodporność: Szybkość spalania: 0,67 mm/min / ekspertyza na zapytanie
Dyfuzja: Otwarte na dyfuzję / ogranicza parowanie / Współczynnik oporu dyfuzji μ ~ 70
Dopuszczenia: Europejskie Techniczne Dopuszczenie ETA-06/0009 / Dopuszczenie przez Niemiecką Inspekcję Nadzoru Budowlanego / Z-9.1-534
Długości: Długości do 16 m / powyżej 16 m dopłata za transport.
Elementy stropowe z drewna świerkowego równoległo - warstwowego - (BSH)

Wytrzymałość: Standardowa GL24 (BS11), na zamówienie BS16 (GL32), BS18 (GL36)
Produkcja: Drewno klejone (BSH) zgodne z NORMĄ EN 386
Sklejanie: Jasne
Sortowanie lameli: Fuga klejąca nieulegająca ciemnieniu zgodna z EN 301 względnie EN 386 / zgodnie z NORMĄ DIN4074-1
Powierzchnia: Czterostronnie strugana / krawędzie ścięte (fazowane)
Klasa wykorzystania: Standardowa 1 (wewnątrz) i klasa II (wilgotność < 20%) zgodnie z NORMĄ EN 386
Wilgotność: 12% (+/- 2)
Ognioodporność: Szybkość spalania: 0,7 mm/min zgodnie z ENV 1995-1-2. Ognioodporność: D, s2, d0 zgodnie zNORMĄ EN 14080
Szerokości: 400, 480, 600, 1000 mm / Szerokości specjalne na zamówienie (musi dzielić się przez 40 mm)
Długości: 10, 12, 14, 16, 18 m / przy dużych zamówieniach możliwe długości specjalne
Wymiar wpustu: Głębokość wpustu od 20 do 25 mm / Szerokość wpustu możliwa od 20 do 36 mm
Wskazówki: Wykorzystując drewno równoległo-warstwowe należy przestrzegać NORMY B4100-2:2004

CENNIK

W związku z obszernością wyrobów oraz zróżnicowanym kursem euro w sprawie cen prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny znajdujący się w zakładce „KONTAKT

Mamy niskie ceny - sprawdź sam.

Dla Klientów oferujemy ponadto bezpłatne wyliczenie materiałów z posiadanych projektów.